Bencze Lajos Egyetemi Vadásztársaság

Az Erdészeti és Faipari Egyetemen 1975 tavaszán, a vadászati oktatáshoz kapcsolódóan, részben a gyakorlatra való vezetői felkészítés, részben nevelési célzattal megalakult az Egyetemi Ifjúsági Gyakorló Vadásztársaság, vagyis az IFI Vt. A vadásztársaság első elnöke Marosvölgyi Béla egyetemi adjunktus, titkára Berkics Imre egyetemi adjunktus, gazdasági felelőse Csalló Rudolf technikus, vadászmestere Román József erdőmérnök hallgató voltak, míg a Vadgazdálkodási Tanszékkel való koordinációs feladatokat Nagy Gyula Csaba adjunktus látta el.

A felvételi követelmény a kezdetek óta a Vadgazdálkodási Tanszékkel való elmélyült kapcsolat megléte, illetve TDK munka folytatása volt. A vadásztársaság elnöke 1979-1993 között Varga Ferenc egyetemi docens volt, majd 1993-2017 között, majdnem egy negyed évszázadon keresztül Faragó Sándor professzor úr teljesítette ezt a feladatot.

A vadásztársaság tagjai részt vehettek a tanulmányi vadászatokon és az évente akár több alkalommal, a partner erdőgazdaságoknál megszervezett nagyvad társas vadászatokon. Kiemelendő e területen a Zalai, Szombathelyi, Balaton-felvidéki (későbbi Bakonyi), Somogyi és HM VERGA erdőgazdaságok (Rt., Zrt.) mindenkori támogatása.

Emellett a Tanulmányi Erdőgazdaság jóvoltából 1984-1997 között a Röjtökmuzsaji Erdészethez tartozó Rongyos-erdő területén korlátozott vadászati lehetőséghez is jutottak a hallgatók. Ez utóbbi azt jelentette, hogy oktatók jelenlétében, felügyeletük mellett vehettek részt lesvadászatokon (vaddisznó, róka, vízivad), illetve hagyományos szervezésű társas vadászatokon (apróvadhajtás).

Ennek folytatásaként, több évi egyeztetés után a TAEG Zrt. a Vadgazdálkodási Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján oktatási-kutatási célra tartós használatba adta Roth Gyula professzor egykori hegyvidéki vadászházát, amely a vadgazdálkodás gyakorlati oktatásának bázisa lett. Ezzel egyidőben a vadászház környékén elterülő mintegy 1100 ha-os körzetet 2000-2017 között tanulmányi vadászterületként kezelhette az Intézet. A vadászterület a tanulmányi vadászatok társas vaddisznóhajtásainak helyszínéül szolgált és bár korlátozottan, de a vadásztársaság tagjainak vadászati lehetőséget kínált.

A következő fordulópont a 2017-es év a vadásztársaság életében. Ebben az évben a vadásztársaság fölvette a Vadgazdálkodási Tanszék alapító professzorának, Bencze Lajosnak a nevét és új vezetőséget választott. A társaság tagja jelenleg a Soproni Egyetem 11 oktatója és dolgozója, az elnöki tisztséget Dr. Sándor Gyula egyetemi docens tölti be.

Vadásztársasági pártolói tagság