FAUNISZTIKA ÉS TÖRTÉNETI ÖKOLÓGIA

 

Projektek: K+F nagyvadkutatási programjának, Vadgazdálkodási Tanszék (Projektvezető: Dr. Kőhalmy Tamás) 1983-1989; Muflon faunisztikai vizsgálatok (Projektvezető: Dr. Náhlik András) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1993-1997; A hazai nagyvad fajok elterjedésének, populációdinamikájának vizsgálata, születési és halálozási adatainak becslése (Projektvezető: Dr. Náhlik András, résztvevő: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens, Tari Tamás intézeti mérnök, Tóth Réka tanszéki mérnök) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1997-2006.

 

A módszerek és eredmények vázlatos leírása:

 

1.      A korabeli okiratok felkutatásával és hely-etimológiai elemzéssel megtörtént a bölény kárpát-medencei elterjedésének meghatározása és kihalási körülményeinek leírása.

 

Publikációk:

Náhlik, A.: A kárpát-medencei bölény és kihalásának körülményei. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1986: 237-241.

Náhlik, A.: Pro Transilvanskogo zubra. Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i dereoobrovna promislovict. Lviv 1992(23):22-27.

Náhlik, A. és Mara, Gy.: Korabeli bizonyítékok a bölény kárpát-medencei elterjedésére és kihalására (Contemporary evidence of the dispersal range and extinction of the European bison in the Carpathian basin). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Természettudományok. Csíkszereda. p. 455-461.

 

2.      Elkészült a gímszarvas, muflon, dámszarvas és vaddisznó hazai elterjedésének felmérése és térképezése, néhány évtizedre visszamenőleg feldolgozva az állomány létszámának alakulását. Számítógépes algoritmussal, többváltozós statisztikai módszerekkel meghatároztuk a gímszarvas populációinak hazai elterjedését, és az eredményeket irodalmi adatokkal összevetve írtuk le terjeszkedésének történetét.

 

Publikációk:

Náhlik, A.: Gímszarvas populációk elkülönítése az állományhasznosítás tervezésének elõsegítésére. Vadbiológia 1994(4):41-47.

Kõhalmy, T. and Náhlik, A.: Will wild boar become the big game of the future? In: Proceedings of the CIC Wild Boar Symposium, Sopron, Hungary, 1996:65-68.

Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Status and management of fallow deer in Hungary. In: Proceedings of the Fallow deer Symposium (Fruzinski B. ed.), Poznan, Poland, 1998:14-19.

Sándor, Gy. És Náhlik, A.: Dámszarvas a vadgazdálkodásban, Értékálló Aranykorona. 2003. 3(2): 34-35.

Náhlik, A.: Characteristics and evaluation of Hungarian mouflon management. Scientific Publications of the University of Sopron. 2000(46):133-143.

Náhlik, A. and Uloth, W.: Muffelwild in Ungarn – mit Berücksichtigung seiner Roll ebei der Begründung älterer deutscher Populationen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2003(28): 55-64.

Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése a statisztikai számok és populációdinamikai adatok tükrében. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 3. Vaddisznó. Vaddisznó-gazdálkodásunk időszerű kérdései Konferencia Anyagai. Bábolna, 2004. Országos Magyar Vadászkamara. 2004: 14-20.

Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Dynamics and management of the Hungarian wild boar population. Hungarian Agricultural Research. 2005 (14) 4:4-7.

Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése. Nimród 2005. 93(1): 23-25.

Sándor, Gy. és Náhlik, A.: A dámszarvas (Dama dama, Linnaeus, 1758) szaporodásökológiája és állományszabályozása. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. Dám. A dámszarvas-gazdálkodásunk időszerű kérdései Konferencia Anyagai. Gyulaj, 2005. Országos Magyar Vadászkamara. 2005: 20-36.

 

3.      Az állatnyomokkal kapcsolatos irodalmi feldolgozás, adatfelvételek és megfigyelések eredményei könyv formájában, két kötetben kerültek közlésre.

 

Publikációk:

Náhlik, A.: Nyomkalauz. Budapest, 1990. Venatus Kiskönyvtár. pp. 75. (5,25 ív)

Náhlik, A.: Nyomkalauz II. Budapest, 1991. Venatus Kiskönyvtár. pp. 57. (3,75 ív)

 

4.      Feldolgoztuk a hazai muflon betelepítésének történetét, javaslatot dolgoztunk ki a muflon populációinak hazai fenntarthatóságára vonatkozóan. Mint közismert a muflontartás, a faj nem őshonos lévén, számos vitát váltott ki természetvédők és vadgazdálkodók között. Tudományos munkákban, népszerűsítő írásokban, és kutatási jelentésekben, több ízben közzétett eredményeink hozzájárultak a természetvédelmi és vadgazdálkodási szakhatóságok közötti viták tisztázásához a muflon hazai elterjedésének és állománynagyságának meghatározását tekintve. Ugyanakkor a muflon megítélését tekintve továbbra is mély ellentétek feszülnek a vadgazdálkodók és természetvédők között, melyek feloldását jövőbeni kutatásaink és publicisztikáink egyik fő feladatának tekintjük.

 

Publikációk:

Náhlik, A.: A muflon helye a hazai faunában. I. Kelet-Magyarországi Hal-, Vadgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Értekezései, 1992:39-45.

Náhlik, A.: A muflon helye. Nimród 1992. 12: 4-6.

Náhlik, A.: Hogyan tovább a muflonnal? Nimród 1996. 84(5):6-7.

Náhlik A.: Az állatorvosi muflon, avagy ördögűzés. Magyar vadászlap, 1998. 7(11): 18-19.

Náhlik A.: A muflonról, másképpen - nemzetközi muflon szimpózium Sopronban. Magyar Vadászlap 2000:9(12)

Náhlik A.: Védett állataink – Nemzetközi Muflon Szimpózium Sopronban. Agrártájoló 2000:12(22-29): 6.

Náhlik, A.: Characteristics and evaluation of Hungarian mouflon management. Scientific Publications of the University of Sopron. 2000(46):133-143.

Náhlik, A. and Uloth, W.: Muffelwild in Ungarn – mit Berücksichtigung seiner Roll ebei der Begründung älterer deutscher Populationen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2003(28): 55-64.

Náhlik, A.: A muflon származása. Nimród 2004. 92(1): 6-12.

Náhlik, A.: A muflongazdálkodás élőhelyi és természetvédelmi megítélése. Heves Megyei Vadász. 2005 (7)3: 19-23.

  

5.      Kutatásokat végeztünk hazai, vagy hazánkban egykor honos vadfajok külföldi elterjedéséről és státuszáról. Feldolgoztuk a nagyragadozók romániai elterjedését. Feldolgoztuk a muflon észak-amerikai elterjedését, összehasonlító vizsgálatokat végeztünk a faj populációinak észak-amerikai, németországi és magyarországi paramétereit tekintve.

 

Publikációk:

Uloth, W. and Náhlik, A.: Fünfzig Jahre Moufflons als Neubürger in Nordamerika. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2001(26): 23-29.

Uloth, W. Cumming, J. and Náhlik, A.: Abnormal horn development – a common postnatal anomaly in mouflon populations. Abstracts of the 4th International Mouflon Symposium. 2002. Nuoro, Italy (Sardinia)

Micu, I., Náhlik, A. and Uloth, W.: Die Situation des Großraubwildes in Rumänien. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2005(30): 175-180.