AGANCS- ÉS SZARVMÉRETEK BIOMETRIAI ELEMZÉSE, NAGYVAD SELEJTEZÉS ÉS KORBECSLÉS

 

Projektek: K+F nagyvadkutatási programjának, Vadgazdálkodási Tanszék (Projektvezető: Dr. Kőhalmy Tamás) 1983-1989;

Muflon ökológiai és gazdálkodási vizsgálatok (Projektvezető: Dr. Náhlik András) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1993-1997.

A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása (Projektvezető: Dr. Náhlik András Résztvevők: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens, Dr. Marosán Miklós egyetemi adjunktus, Tari Tamás intézeti mérnök, Tóth Réka tanszéki mérnök, Gáspár Lóránt intézeti mérnök) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1997- 2006.

 

 

A módszerek és eredmények vázlatos leírása:

 

A kézzel vezetett törzslapokat felhasználva elkészült a muflonszarvak számítógépes nyilvántartása. 30 évre visszamenőleg mintegy 10.000 szarvnak egyenként 24 adata szerepelt az adatbázisban. Meghatároztuk az egyes muflonpopulációk határait, és kiszámítottuk ezek átlagos szarvméreteit. Statisztikai módszerekkel hasonlítottuk ezeket össze, rámutatva az esetleges különbségek okaira. Értékeltük az ország különböző muflontelepítéseinek sikerességét.

A trófeabírálati adatbázist felhasználva populációnként értékeltük a trófeagazdálkodás - selejtezés és korosztályi szabályozás minőségét. Már akkor rámutattunk a helytelen korosztály-szabályozási gyakorlatra, és annak jövőbeni negatív következményeire, amikor az elfiatalodás a folyton növekvő állományok miatt még nem volt érzékelhető. Jelenleg minden nagyvad fajunk esetében a gazdálkodás egyik legnagyobb gondja az állományok elfiatalodása, és ezáltal az átlagos trófeaminőség csökkenése. Jelzéseink alapján a vadászati főhatóság több törvényi szabályozással próbálta-próbálja a helyes korosztályi viszonyok helyreállítását elérni.

Az elejtett trófeák adatainak statisztikai feldolgozásával kimutattuk a muflon nemzetközi trófeabírálati képletének hiányosságait. Bebizonyítottuk, hogy bár a C-index jó mutatója lehet a szarv csavarodásának, nem alkalmazható a házi juhval való kereszteződések kimutatására, vagyis arra, amire eredetileg bevezették. Ennek oka, hogy a C-index szoros negatív korrelációt mutat a szarv hosszával, vagyis adott esetben nem keresztezett, de jó szarvnövekedésű példányokat is ki lehet zárni kis C-index értékük miatt a bírálatból.

A gímszarvas agancsbírálatok, illetve korbecslések adatainak felhasználásával vadgazdálkodási egységenként hasonlítottuk össze az agancsméreteket. A feldolgozáshoz alkalmazott cluster-analízis és diszkriminancia analízis segítségével, az agancsméretek hasonlóságait és különbözőségeit figyelembe véve, területi csoportokba soroltuk a gazdálkodókat, ami segítséget nyújtott a hazai gímszarvas populációk határainak becsléshez.

Trófeabírálati és saját korbecslések összehasonlításával határoztuk meg a trófeabírálaton elvégzett korbecslések megbízhatóságát

 

Publikációk:

Náhlik, A.: A Dunántúli-középhegység néhány újabb muflontelepítésének értékelése a trófeák adatai alapján. Vadbiológia 1989(3):102-115.

Náhlik, A.: Néhány nagyobb hazai muflonpopulációnk trófeaadatainak értékelése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989:145-186.

Náhlik, A.: Muflontrófeák értékmérői. Nimród, 1990. 20:12-13.

Náhlik, A.: Review of the moufflon trophy measurement formula. Transactions of the 20th IUGB Congress. Gödöllő, Hungary. 1991:153-158.

Náhlik, A.: A korosztály-szabályozás jelentősége a nagyvadgazdálkodásban. I. Kelet-Magyarországi Hal-, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Konferencia Értekezései, 1992:46-49.

Náhlik, A.: Gímszarvas populációk elkülönítése az állományhasznosítás tervezésének elõsegítésére. Vadbiológia 1994(4):41-47.

Náhlik, A. és Takács, A.: Különbözõ sűrűségű muflonpopulációk paramétereinek vizsgálata. Vadbiológia. 1996(5):68-77.

Marosán, M., Gál, J. és Náhlik, A.: Életkorbecslési vizsgálatok tapasztalatai őznél. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság. 2003. p. 358-362.

Marosán, M., Náhlik, A. és Gál, J.: Az őz (Capreolus capreolus) korbecslési módszerei. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(7): 4-8.

Marosán, M., Gál, J. és Náhlik, A.: Életkorbecslési módszerek a dámszarvasnál. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(10): 2-4.

Uloth, W. Cumming, J. and Náhlik, A.: Abnormal horn development – a common postnatal anomaly in mouflon populations. Abstracts of the 4th International Mouflon Symposium. 2002. Nuoro, Italy (Sardinia)Náhlik, A.:Mínuszpontok a trófeabírálaton. Magyar vadászlap. 2005.14(5):276-278.