MUFLON MONOGRÁFIAI KUTATÁSOK

 

Projektek: A muflontartás lehetőségei Magyarországon (Projektvezető: Dr. Náhlik András) (Projektvezető: Dr. Náhlik András) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1993-1997;

A hazai nagyvad fajok elterjedésének, populációdinamikájának vizsgálata, születési és halálozási adatainak becslése (Projektvezető: Dr. Náhlik András, résztvevők: Dr. Sándor Gyula egyetemi docens, Tari Tamás intézeti mérnök, Tóth Réka tanszéki mérnök) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 1997-2006.

A muflon élőhelyére gyakorolt hatásának vizsgálata (Projektvezető: Dr. Náhlik András, résztvevők: Tari Tamás intézeti munkatárs, Dremmel László doktorandusz) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás 2006-

 

 

A módszerek és eredmények vázlatos leírása:

 

Kutatásunk legfontosabb célja, hogy megismerve a muflon biológiáját, élőhely-használatát, szaporodóképességét, javaslatot tehessünk a faj hazai fenntartására, állománykezelésére vonatkozóan.

 

Módszerek: a muflon szaporodóképességét vehemvizsgálatokkal, és terepi szaporulatbecsléssel végeztük. Az élőhely-használat becslését korábban a populációk szintjén térképező módszerrel, jelenleg GPS telemetria alkalmazásával végezzük. A muflon élőhelyére gyakorolt hatását kizárásos kísérletekkel vizsgáljuk.

 

Eredmények: A téli elterjedési területek kiterjedése nagyobb, mint a nyári elterjedési területeké. Télen a muflon a szükséges táplálék beszerzése céljából nagyobb területeket kénytelen bejárni, elterjedési területe kitágul. A probléma nagy hó esetén szokott bekövetkezni, amikor a muflon téli elterjedési területeinek alacsonyabban fekvő peremrészeire szorul. E területek táplálékkészlete korlátozott, akárcsak a muflon mozgása. Ha ez az állapot huzamosabb ideig tart, az éhező, legyengült állatok felfáznak és sok közülük elhullik, elsősorban a kosok, amelyek a néha december elejéig is elhúzódó üzekedés következtében kisebb energiatartalékkal vágnak neki a téli időszaknak.

 

Ha a populáció számbeli növekedés folytán terjeszkedni kényszerül, a rendelkezésre álló élőhelyet mind jobban benépesíti. Ennek során az elterjedési területek is szétválnak és bár populációk elkülönülése nem történik meg minden esetben, hiszen a földrajzi okokból (út, domborzat stb.) szeparálódó elterjedési területek között erőteljes migráció van, több nagyobb csapat önálló tartózkodási helyeiről beszélhetünk. Elsősorban az időjárási viszonyokból és a muflon életfolyamataiból (üzekedés, ellés, utódnevelés) adódóan az egyes elterjedési területek muflonsűrűsége állandóan változik.

A nyári időszakban a muflon mindig a magasabb térszíneket részesíteti előnyben. Télen a populációk élőhely választása olyan, hogy lehetőségük legyen alacsonyabban fekvő területeken áttelelni nagy hó esetén. A nyári időszakban általában nem népesíteti be a potenciális élőhelytől függően 250-350 m alatti területeket. A téli időszakban élőhely-választási stratégiája olyan, hogy a hóviszonyok által még megengedett magasabb térszíneket részesíteti előnyben. A muflon élőhely választását elsősorban az befolyásolja, hogy keresi a magasabban fekvő, jobban belátható, sziklásabb terepet. Az esetek többségében kimutatható, hogy a választott, magasabban fekvő élőhelyek adta lehetőségeken belül a muflon a déli és keleti (a reggeli órákban napos) kitettségű domboldalakat előnyben részesíteti.

A muflon nem kedvelte a sűrű fiatalosokat, az áttekinthetetlen fenyveseket, hanem a nyílt, belátható terepet részesítette előnyben.

 

A kizárásos kísérletek megmutatták, hogy a növénytársulások összetételében viszonylag rövid, 5 éves időtartam alatt csak abban az esetben várható változás, ha a terület meredek, eróziónak kitett. A változás viszont a terület cserjésedését, majd beerdősülését jelenti, tehát a terület nem funkcionálhat sziklagyepként a továbbiakban. Az egyéb esetekben az eredmények mindenképpen nehezen értelmezhetőek. A növényzet összetételének változása, ha egyáltalán lesz ilyen, a betelepülés lassú folyamata miatt mindenképpen hosszabb folyamat, akár évtizedekben mérhető. Amennyiben pedig változás be is következik, a folyamat nehezen lesz értékelhető. Felvetődik a kérdés: mit tekintsünk kívánatos, elérendő állapotnak, ha úgy tetszik klimax állapotnak, a nagytestű növényevők jelenlétében kialakult társulásokat, vagy a legelés, rágás hiányában beállt állapotot. A kérdés egyelőre elméleti jellegű, hiszen ezeken a területeken értékelhető növénycönológiai változásokat öt év távlatában nem találtunk.

 

A szaporodásvizsgálatok eredményeként megállapítottuk, hogy a téli elhullások mértékét a hóviszonyok határozzák meg. Ezek az eredmények hasonlóak a gímszarvas populációknál talált szaporodási jellemzőkhöz, de a mediterrán környezetből betelepített muflonok - úgy tűnik - érzékenyebbek az időjárási szélsőségekre, mint az őshonos gím és őz. A fiatal és felnőtt egyedek mortalitását megnövelheti a téli hideg és nagy hó. Extrém időjárási körülmények az ellések utáni időszakban a bárányok, a téli időszakban minden korosztály katasztrófális mortalitását is előidézhetik. A muflonpopulációk sűrűségének alakulásában ezért nagyobb fluktuációk lehetnek, mint a többi hazai nagyvadfaj dinamikájában.

 

Publikációk:

Náhlik, A.: A Dunántúli-középhegység néhány újabb muflontelepítésének értékelése a trófeák adatai alapján. Vadbiológia 1989(3):102-115.

Náhlik, A.: Moufflon management and its environmental conditions in some significant hunting areas in Hungary. Transactions of the 20th IUGB Congress. Gödöllő, Hungary. 1991:146-152.

Náhlik, A.: Muflonok nyomában. Nimród 1991. 11: 42-44.

Náhlik, A.: Some ecological aspects of moufflon management in Hungary. Proceedings of the International Symposium "Ongulés/Ungulates '91" Toulouse, France 1992:531-534.

Náhlik, A.: A muflon helye. Nimród 1992. 12: 4-6.

Náhlik, A.: A muflon helye a hazai faunában. I. Kelet-Magyarországi Hal-, Vadgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Értekezései, 1992:39-45.

Náhlik, A. és Takács, A.: Különbözõ sűrűségű muflonpopulációk paramétereinek vizsgálata. Vadbiológia. 1996(5):68-77.

Faragó S. és Náhlik A.: A vadállomány szabályozása - a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai. Budapest, 1997. Mezõgazda Kiadó, pp. 315.

Náhlik, A.: Hogyan tovább a muflonnal? Nimród 1996. 84(5):6-7.

Náhlik, A. and Takács, A.: Analysis of some density dependent factors in two  moufflon populations. The game and the man. Proceedings of the XXIInd Congress of IUGB. (Botev N. ed.),  Sofia, Bulgaria. 1996:250-255.

Náhlik, A.: Faults of the Hungarian moufflon management and their consequences. In: The Mediterranean Moufflon: Management, Genetics and Conservation. Edited by the Game Fund of Cyprus and tha IUCN Species Survival Commission, Caprinae Specialist Group (Hadjisterkotis E ed.). Nicosia, Cyprus, 1997:37-45.

Náhlik A.: Az állatorvosi muflon, avagy ördögűzés. Magyar vadászlap, 1998. 7(11): 18-19.

Náhlik A.: Védett állataink – Nemzetközi Muflon Szimpózium Sopronban. Agrártájoló 2000:12(22-29): 6.

Náhlik, A.: Characteristics and evaluation of Hungarian mouflon management. Scientific Publications of the University of Sopron. 2000(46):133-143.

Náhlik A.: A muflonról, másképpen - nemzetközi muflon szimpózium Sopronban. Magyar Vadászlap 2000:9(12)

Náhlik, A.: Fecundity and survival of mouflon and factors affecting them. In: Proceedings of the 3rdInternational Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth W. eds.). Sopron, Hungary, 2001:22-30.

Náhlik, A.: Control of mouflon stocks by estimating population parameters. Agriculture Forestry – Game. I: Proceedings of the 24th Congress of the IUGB. (Thomaides C. and Kypridemos N. eds.), Thessaloniki, Greece 2001:78-89.

Náhlik, A. and Uloth, W.: Density dependence: does it work in free-living populations? Abstracts of the 4th International Mouflon Symposium. 2002. Nuoro, Italy (Sardinia)

Speiziga, S., Pirastru, M., Palici di Suni, M., Náhlik, A., Hadjisterkotis, E., Franceschi, P., El Sherbini, S., Manca, L. and Masala, B.: A comparative study ont he hemoglobin polymorphism of domestic sheep breeds from Mediterranean Basin and from Hungary. Abstracts of the 26th Congress Int. U. Game Biol., 2003. Braga, Portugal

Náhlik, A. and Uloth, W.: Muffelwild in Ungarn – mit Berücksichtigung seiner Roll ebei der Begründung älterer deutscher Populationen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2003(28): 55-64.

Náhlik, A.: A muflongazdálkodás élőhelyi és természetvédelmi megítélése. Heves Megyei Vadász. 2005 (7)3: 19-23.