VADDISZNÓSKERTEK KOMPLEX ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

 

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens

 

A kutatás célja: Hosszabb ideje működő és újonnan létesült vaddisznóskertekben annak megállapítása, hogy az intenzív körülmények között tartott vaddisznóállomány milyen hatást gyakorol a kertben található, a vaddisznó potenciális táplálékát képező, a talajszinten, illetve a talajban élő faunára, illetve a növényzet összetételére, a talaj szerkezetére, illetve a vaddisznó által okozott károk mértékének megállapítása.

A kutatás négy standardizált helyszínen megy végbe: A két közelmúltban létesült kert a Kaszó Rt. területén, illetve a HM Budapesti Erdőgazdaság Rt. Süttői Erdészeténél, ahol hat éve folytatunk vizsgálatokat. A két régebbi, már közel 20 éve üzemelő kert, ahol a megkezdett vizsgálatokat folytatni szeretnénk, a Pilisi Parkerdő Rt. Bajnai és Valkói Erdészeténél található. Emellett standardizált mintaterületekkel rendelkezünk a Pilisi Parkerdő Rt. Gödöllői Erdészetének galgamácsai területéről is.

 

A vaddisznóskertek mindegyikében 6-8 botanikai felvételi pontot állandósítottunk, azaz a helyszínen jól láthatóan és későbbiekben is rekonstruálhatóan megjelöltünk. A kitűzött, 4x4 méteres mintaterületen botanikai felmérést végzünk. Ennek alapján megállapítjuk az egyes szintek záródását, a szintek fajait, illetve az egyes fajokra jutó borítottság értékeit. A mintaterületeket úgy választottuk ki, hogy azok jellemezzék a kert egészét. Ennek érdekében a vaddisznó által erősen igénybevett (etetőhelyek környéke) és kevésbé járt helyeken egyaránt mintaterületeket jelöltünk ki.

 

A botanikai felvételekhez állandósított mintaterületeken, illetve azok közvetlen környékén szemrevételezéssel, illetve mintavétellel állapítjuk meg a makro- és mezofauna (ízeltlábúak imágói és lárvái, gyűrűsférgek, csigák) összetételét, a taposási- és túráskárt.

A hosszútávú monitoring-vizsgálatok segítségével a vaddisznóskertek ökológiai állapot-változása nyomon követhető, a degradációs folyamatok mérséklésére javaslatok dolgozhatók ki (okszerű vadföldművelés, takarmányozás, stb.).