FAUNA ÉS FLORA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

FAUNA ÉS FLORA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ÉS FELTÉTELRENDSZERE

(külföldi gyakorlaton való részvétel támogatására)

 

Pályázat célja

A Fauna és Flora Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara (továbbiakban Kar) kétoldalú megállapodás alapján a 2019/2020-as tanév nyári kötelező gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több mint tízezer hektáros vadászterületén.

Az Alapítvány, mint támogató sikeres pályázat esetén vállalja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és részvételi költségek finanszírozását (külön eljárási rend szerint), valamint a kutatási területnek és szakszemélyzetének a háromhetes gyakorlatra történő rendelkezésre bocsájtását (kihirdetett feltételek mellett).

Pályázókkal szemben támasztott feltételek

 • Magyar állampolgárság;
 • Aktív hallgatói státusz Vadgazda alapképzésben (nappali tagozat) a 2019/2020-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében;
 • A gyakorlat letöltéséhez szükséges motivációs levél és rövid szakmai önéletrajz benyújtása;  
 • A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
 • A pályázó a tanulmánya során valamint szakmai önéletrajzába a támogatás tényét feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • Kitöltött pályázati adatlap (mellékelve);
 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél.

Támogatási lehetőségek, elszámolási rend

 • Csak aktív hallgatói státuszban a beiratkozott félévben jár a támogatás;
 • A nyertes pályázók részére a nyári gyakorlat célját szolgáló utazási költség számolható el (eljárási rend szerint),
 • A nyertes pályázók részére az Alapítvány a háromhetes ott tartózkodásra biztosítja a szállás és étkezés lehetőségét (eljárási rend szerint).
 • Amennyiben a hallgató a gyakorlat kezdeti napján nem jelenik meg a gyakorlat helyszínén és távollétét megbízható módon nem tudja igazolni, úgy a gyakorlat idejére eső költségeit (szállás) meg kell fizetnie az Alapítvány részére.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
Az erdélyi gyakorlat ideje: 2020. augusztus 2-23.

Az Alapítvány maximum 8 hallgató részvételét támogatja.

A részvétel a 7. szemeszter gyakorlatába beszámíttatható.

 

Egyebek
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani Dr. Sándor Gyula szakfelelős címére (e-mail: sandor.gyula@uni-sopron.hu). Az Alapítvány a pályázatot elnyert hallgatóval támogatási szerződést köt, amelyben a szerződést kötő felek a következőkben állapodnak meg:

 • A pályázó kötelezi magát a pályázott gyakorlaton való részvételre;
 • A pályázó vállalja, hogy a számára biztosított támogatáson túl a gyakorlaton való részvételhez szükséges egyéb felmerülő költségeket fedezi;
 • A pályázó részletes gyakorlati naplót vezet és a gyakorlatot követő két héten belül egy előre megadott gyakorlathoz köthető témában egy 5 oldalas esszét is elkészít.

 
A benyújtott pályázatot az Alapítvány elnöke és az általa fölkért szakmai bizottság bírálja el a beadott dokumentumok alapján. A bírálatkor figyelembe kell venni az Alapítvány és a Kar szakmai célkitűzéseit, a hallgató által benyújtott pályázat minőségét, az abban megfogalmazott célok és motivációk realitását. A támogatás célja, hogy a hallgató a szakmai gyakorlaton tapasztaltakat tanulmányai, majd későbbiekben munkája során minél szélesebb körben alkalmazhassa és kamatoztathassa.

A pályázat kapcsolattartója: Dr. Sándor Gyula (tel: 00 36 30 4485 971, e-mail: sandor.gyula@uni-sopron.hu)

 

TÁJÉKOZTATÓ

JELENTKEZÉSI LAP