Csíkszeredai vadgazda mérnökök szakdolgozatai

 

2003

Andorka Bernát (2003): A barnamedvével folyó gazdálkodás a Zetelaki Erdészetnél

Babos Attila (2003): A holló (Corvus corax) állomány vizsgálata és védelme Sepsiszentgyörgy környékén. (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Babos Zsolt (2003): A székelyudvarhelyi Nagyküküllő Vadásztársulat két évtizedes elemzése

Bács Márton Csaba (2003): A csülkösvad betegségei Háromszéken. (Dr. Sugár László)

Bajkó Csaba (2003): A Csíki havasok siketfajd (Tetrao urogallus rudolfi) állományának vizsgálata. (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Barabás István (2003): Erdővidék nagyvad trófeáinak értékelése és bírálata

Bartis Zoltán (2003): A gyergyószárhegyi őzpopuláció jellemzői és vadászati hasznosítása

Benedek Barna József (2003): A hód (Castor fiber) visszatelepítésének vizsgálata az Olt vízgyűjtő területén (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Bíró István (2003): A Nagyküküllő Vadásztársaság gazdálkodásának bemutatása és értékelése (Konzulens: Sándor Gyula)

Bodó Szabolcs (2003): A balánbányai gímszarvas-állomány dinamikája és élőhelyhasználatának vadgazdálkodási célú elemzése (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Dobai Dénes (2003): A gímszarvas és barnamedve előfordulása és elterjedése a Pilicske-i vadászterületen

Forró-Erős Miklós (2003): A csíkszentkirályi bányató környezetvédelmi célú vizsgálata és vadgazdálkodási hasznosításának lehetőségei (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Győrbíró István (2003): Bagolyfajok állomány-felmérése Sepsiszentgyörgy térségében (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Györfy Levente (2003): Egy terület vadgazdálkodásának komplex elemzése. (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Káli Árpád (2003): A sóvidék csülkösvad fajainak és a közöttük lévő versengés jellemzése

Kedves Szilárd (2003): A csíkmadarasi gímszarvas populáció dinamikájának és élőhely-használatának vadgazdálkodási célú elemzése

Kelemen László (2003): A Dobricza-Zalán vadászterület vadgazdálkodási feltárásának fejlesztése

Kónya Melinda (2003): A romániai és magyarországi vadkereskedelmi szervezetek működésének összehasonlítása

Köllő Csaba (2003): A szárnyasvad állomány és élőhelyének vizsgálata, illetve fejlesztése Nagyvárad térségében. (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Leopold László (2003): A pisztráng visszatelepítése a Kicsilok vizében (Konzulens: Dr. Gál János)

Magyari Ferenc (2003): A Rétyi dámpopuláció vizsgálata és fejlesztési lehetőségei (Konzulens: Sándor Gyula)

Márton Zoltán Ernő (2003): A Kisküküllő és hozzá tartozó patakok halállományának felmérése a Hargita megyei szakaszon

Nagy Ernő (2003): Az Erdőfülei vadászterület rókapopulációjánka vizsgálata (Konzulens: Sándor Gyula)

Nemes Attila (2003): Ragadozó madarak állomány felmérése a Kisküküllő térségében (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Nyáguly Gyula (2003): Az erdei őzpopuláció vizsgálata és vadászati hasznosítása a Kászoni vadászterületen

Sándor Lajos (2003): A nagyragadozók állományalakulása és helyzete a Dél-Hargitán

Szabó István (2003): A Csíki-havasok császármadár (Bonasa bonasia) állományának vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Szakáli Ildikó (2003): A Nagyhagymás zergepopulációjának vizsgálata (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

 

2004

Bereczki Leonardo (2004): A medve ökológiai és etológiai sajátosságai (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Csergő Ottó (2004): A siketfajd állomány vizsgálata a Gyilkos-tón és környékén (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Demes Zsuzsanna (2004): Erdei élőhelyfejlesztés s Kovásznai Erdészet területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Dobai István (2004): Az őz és a vele való gazdálkodás Erdővidéken (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Erős Zoltán Levente (2004): A gyergyószentmiklósi 10. számú vadászterület rókapopuláció vizsgálata (Konzulens: Winkler Dániel)

Farkas Attila (2004): A lőtt vad feldolgozási céllal történő átvétele (Konzulens: Sándor Gyula)

Fazakas Attila (2004): A vaddisznó és vadászata Erdélyben, Hargita megyében (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Fazakas Gergely (2004): A háromszéki erdőgazdaság medveállományának elemzése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Fodor József Tamás (2004): A róka és a trichinellózis: néhány kísérlet a szilvatikus fertőzési lánc felderítésére (Konzulens: Dr. Gál János)

Fodor Örs (2004): A XVIII-XIX. századi erdélyi nemesi családok fennmaradt vadgazdálkodási jelentőségű írott és tárgyi emlékeinek elemzése (Konzulens: Winkler Dániel)

Gáll István (2004): A gyergyói őzpopuláció vizsgálata és vadászati hasznosítása (Konzulens: Dr. Náhlik András)

György József (2004): A gímszarvas-állomány dinamikájának és élőhely-választása a Gyergyói- havasokban (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Jani Balázs (2004): A sepsibükszádi vadászterület medvepopulációjának vizsgálata (Konzulens: Winkler Dániel)

János József (2004): Természetvédelem és vadgazdálkodás kapcsolata a Csíkmadarasi Vadászterületen (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Kelemen Levente (2004): A Sóvidék vaddisznó állományának értékelése (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Kornis Lóránd (2004): A székelykeresztúri Hubertusz Vadásztársaság őz populáció-paramétereinek becslése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Lakatos Zsombor (2004): A csíkszentkirályi szarka (Pica pica) populáció vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Onucsán Miklós (2004): Az őz vadgazdálkodási célú populációdinamikai és élőhely-vizsgálata (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Páll Róbert (2004): A homoródszentpáli halastó vízimadár állományának vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Simon Attila (2004): Részadatok Gyergyószentmiklós és környéke vaddisznóállományaihoz (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Székely Imola Katalin (2004): Vaddisznóskert létesítése Maroshévíz térségében (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Szmolka Péter (2004): Vízi élőhely-vizsgálatok a Rétyi Nyírben és egy élőhely rekonstrukció megvalósításának megalapozása (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Tőke Gabriella (2004): A barnamedve állománydinamikája és annak okai a Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság által kezelt vadászterületeken (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Vágási Stefán-Botond (2004): A vadgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata a Gyergyói-medence területén (Konzulens: Winkler Dániel)

 

2005

Akacsos József (2005): Nappali ragadozó madarak állomány-felmérése Sepsiszentgyörgy környékén: A Súgási és Baróti erdőterület ragadozómadár állománya (Konzulens:Winkler Dániel)

Barabás Szidónia (2005): A siketfajd (Tetrao urogallus rudolfi) juhodi állományának vizsgálata és védelme (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Damó Lóránd (2005): A vaddisznó-gazdálkodás elemzése Réty-Lisznyói vadászterületen (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Damó Tünde (2005): Az őzállomány fenntartásának és fejlesztésének lehetőségei a Rétyi Nyírben (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Demeter Gyöngyi (2005): A pisztrángtenyésztés egyes környezeti tényezőinek vizsgálata (Konzulens: Dr. Gál János)

Dénes Csaba (2005): A mezőpaniti (Maros megye) fácán (Phasianus colchicus) állomány vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Gábos Ignác (2005): Vargyas-patak petényi márna állományának egyes környezeti hatásokra bekövetkező változásának vizsgálata (Konzulens: Dr. Gál János)

Gerczuj Zsolt (2005): A dolmányos varjú populáció hatása az apróvad állományra a Csíki-medencében (Konzulens: Winkler Dániel)

Jónás Csaba (2005): Az élőhelyfejlesztés lehetőségei a Gyergyószentmiklós 10-es számú vadászterületen (Konzulens: László Richard)

Kiss Ákos (2005): A hód (Castor fiber) visszatelepítésének vizsgálata Sepsiszentgyörgy határában (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Kis Árpád (2005): Gímszarvas populáció vizsgálata a Kibéd 54 számú vadászterületen (Konzulens: László Richard)

Kiss László (2005): Az őzgazdálkodás elemzése populációdinamikai és élőhely vizsgálatok segítségével (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Köntzey József (2005): A tórjai erdőgazdaság medveállományának elemzése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

László Szabolcs (2005): Vadföldgazdálkodás és takarmányozás a Mátisfalva-i területen (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Leonhardt Róbert (2005): Vaddisznóskert létesítése és fenntartása a Nagyküküllö Vadásztársaságnál a Szentimrei vadászterületen (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Nyáguly László (2005): Az élőhelyfejesztés lehetőségei a Piliskei 29-es számú vadászterületen (Konzulens: László Richard)

Opris István (2005): A borzpopuláció növekedésének hatása az apróvadállomány dinamikájára (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Pál István (2005): Természeti állapotfelmérés a Vargyas-völgyében (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Palinkó Barna (2005): A medve élőhely-használatának vizsgálata (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Pitó Attila (2005): A farkas állományának alakulása a Hargita-hegységben (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Sándor Zoltán (2005): A csíkmadarasi gímszarvas-állomány dinamikájának vadgazdálkodási célú elemzése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Szakács Kálmán (2005): A medvepopuláció vizsgálata a gyergyói havasokban (Konzulens: Sándor Gyula)

Tamás László (2005): Vaddisznóskert létesítésének lehetőségei Székelyudvarhely térségében (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Tódor Gyula (2005): Gyilkos-tó környékén élő zergepopuláció jellemzői és vizsgálata (Konzulens: Sándor Gyula)

Tölgyesi Hunor Csaba (2005): A Madéfalva környéki menyétpopuláció (Konzulens: Winkler Dániel)

Török József (2005): A széldöntés és hatásainak következményei a Hargita nagyvadállományára (Konzulens: Sándor Gyula)

 

2006

András Imre Zsolt (2006): A parenterális immobilizáció és gyakorlati alkalmazása (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

Abos Gabriel (2006): A vadászterületek kialakításának, kezelésbeadásának és kezelésének szabályozása Romániában (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Balázs Pál (2006): A fácánnevelés múltja, jelene, jövője a Hubertusz Bt. Vadászterületén (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)