DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK

Berdár Béla (1976): A vadállomány számbavételének módszerei, különös tekintettel a légifényképek felhasználására

Kőhalmy Tamás (1972): A hidrológiai viszonyok szerepe vadállományunk környezeti kapcsolataiban

Fatalin Gyula (1980): A zalai gímszarvas populáció minőségjavításának lehetőségei.

Franciscy Pál Vilmos (1980): A környezetfejlesztés és a vadgazdálkodás kapcsolata a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságban

Nagy Gyula Csaba (1980): A szarvas által okozott kéreghántás vizsgálata az ország néhány jelentősebb lucfenyő állományában

Szikra Dezső (1980): Számítógépes információs rendszer alkalmazása a vadgazdálkodásban

Faragó Sándor (1983): A túzok (Otis tarda L. 1758) autökológiája a szaporodás időszakában Magyarországon

Iváncsics Lajos (1983): Vadkárok a novai erdészet területén

Porubszky János (1984): Bérelt vadászterületek hasznosításának szervezése és ökonómiája

Ádámfi Tamás (1987): A szabadtéri dámtelepítés módszerei, és az 1970 óta végzett telepítések rövid története

Amin Abdo Khedher (1987): Komplex ökológiai vizsgálatok régi telepítésű dám-populációkban Magyarországon

Dambadarzsagijn Enhtüvsin (1995): Mongólia szarvasainak fenntartási és hasznosítási kérdései

Jánoska Ferenc (1995): Fészkelő madárállományok vizsgálata kisalföldi erdősávokban, vadgazdálkodási vonatkozásokkal

Marosán Miklós (2004): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése (Tudományos témavezető: Dr. Náhlik András)

Németh Csaba (2004): Kisemlős közösségek vizsgálata a LAJTA-Project erdősávrendszerében (Tudományos témavezető: Dr. Faragó Sándor)

Sándor Gyula (2005): A dámszarvas (Dama dama, Linnaeaus, 1758) populáció ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a születési és halálozási jellemzőkre (Tudományos témavezető: Dr. Náhlik András)

Buzgó József (2006): A szarvasfélék túlszaporodásából eredő problémák áttekintő vizsgálata és a megoldás lehetőségei (Tudományos témavezető: Prof. Dr. Náhlik András)

dr. Gál János (2006): A Lajta-Hanság mezei nyúl állományának vizsgálata különös tekintettel annak egészségügyi helyzetére (Tudományos témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor)

Varga Gyula (2006): Kerti és szabad területi vaddisznók egészségi állapotának és parazitás fertőzöttségének összehasonlító vizsgálata (Tudományos témavezető: Prof. Dr. Sugár László)

Király István (2010): Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs fertőzöttségéről és a parazita biológiájának sajátosságairól, Témavezető: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR

Ballók Zsuzsanna (2012): A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában, Témavezető: Prof. Dr. NÁHLIK ANDRÁS

Bőhm András (2012): Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon, Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Szél Győző (2012): Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén, Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Sós Endre (2012): A túzok (Otis tarda LINNAEUS, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon, Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Barabás Lilla (2012): A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoring adatok alapján, Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Kovács Gyula (2013): A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja, Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Gyimóthy Zsuzsanna (2013): A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon, Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Dremmel László (2015): A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben, Témavezető:Prof. Dr. NÁHLIK ANDRÁS

Győri-Kósz Barbara (2016): Az ürge [Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel, Témavezető: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR

Tirják László (2016): A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése, Témavezető: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR

Berecky Leonardo (2016): Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? (Egyéniségi különbözőségek fiatal barnamedvéknél – személyiségi felépítések későbbi élethelyzetekben való magatartásjelző képessége), Témavezető: Prof. Dr. NÁHLIK ANDRÁS

Ónodi Gábor (2017): Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata inváziós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben, Témavezető: Dr. WINKLER DÁNIEL