Dr. Jánoska Ferenc

Dr. Jánoska Ferenc CSc.

egyetemi docens 

 

Születési hely, idő:

Esztergom, 1966. 01. 06.

 

Családi állapot:

Nős, 3 gyermek.

 

Iskolai végzettség:

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar

Okleveles erdőmérnök 1991

Okleveles természetvédelmi szakmérnök 1994

 

Tudományos fokozat:

Mezőgazdasági (erdészet) tudomány kandidátusa, 1997

 

Nyelvtudás:

Angol alapfok „C” típus

Német középfok „C” típus

 

Munkahelyei:

MN Erdő- Vad- és Mezőgazdaság Erdészete Süttő, erdész (1984-1986)

Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálkodási Tanszék, MTA TMB-ösztöndíjas (1991-1994)

Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszék, tanszéki mérnök (1994-1995)

Soproni Egyetem Vadgazdálkodási Intézet, tanszéki munkatárs (1995-1997), egyetemi adjunktus (1997-1999), egyetemi docens (1999- )

 

Főbb kutatási projektek:

Madárközösségek és habitat szerkezetek összefüggései (1989 -)

Kisemlős-faunisztikai vizsgálatok a Fertő-tájon (1991-)

Magyar Fogoly Kutató Csoport területi referens (1993-2005)

Komplex ökológiai vizsgálatok vaddisznóskertekben (1999-)

Zárttéri nagyvadtartások kataszterének összeállítása és elemzése (2001-)

Erdő-és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont „Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése” c. alprogram vezetője

Szélerőművek ökológiai hatásvizsgálata, hatáselemzése (2003-)

 

Főbb szakmai és tudományos szervezetek:

MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási Albizottság titkára

MTA VEAB Erdészeti Szakbizottság Vadgazdálkodási Munkabizottság tagja

MTA Erdészeti Bizottság Tallós Pál Tudományos Kör elnöke (2002-2005)

MTA Erdészeti Bizottsági tagja

Pro Scientia Aranyérmesek V. Tudományos Konferenciája - szervezőbizottság elnöke

Országos Vadgazdálkodási Tanács felkért „ad hoc” szakértő a zárttéri vadgazdálkodás témakörében

Országos Erdészeti Egyesület Soproni Helyi Csoport titkára (2002-2006)

Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete alelnöke

 

Oktatott tantárgyak:

Zárttéri apróvadtenyésztés

Zárttéri nagyvadtartás

Etológia

Vadászattörténet

Vadbiológiai kutatás és monitoring

A világ vadgazdálkodása

Halászattan

Édesvízi haltenyésztés

 

Kitüntetések, pályadíjak:

Pro Scientia-Aranyérem (1991)

„Tudással Magyarországért” Emlékérem

Széchenyi István-Ösztöndíj (2002-2005)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója (2005)