Dr. Sándor Gyula

Dr. Sándor Gyula PhD.

egyetemi docens

 

Születési hely, idő:     

Sopron, 1972. 03. 18.

Családi állapot:         

nős, 2 gyermek

Állampolgárság:        

magyar

 Iskolai végzettség:      

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar

     Okleveles erdőmérnök 1997 (szám: 51/1997)

     Vadgazda mérnök 1999 (szám: 25/1999)

 

Tudományos fokozat

PhD. Erdészeti és Vadgazdálkodási tudomány (summa cum laude)

      Oklevél száma: 28/2005, kelte: 2005. június 24.

 

Nyelvtudás:                

Angol alapfok „C” típus

Német középfok „C” típus

 

Munkahelyei:             

Soproni Egyetem, majd Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási Intézet

       Tanszéki mérnök (1997-1999)

       Egyetemi tanársegéd (1999-2002)

       Egyetemi adjunktus (2002-2005)

       Egyetemi docens (2005-2007)

Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

        Egyetemi docens (2007-)

 

Fontosabb tanulmányutak:

 • Universität Göttingen (Németország) 2 hét - 1998

 • Universität Freiburg (Németország) 1 hét – 1999

 • Universität Freiburg (Németország) 4 hét – 2001

 

Konferenciák szervezése:

Organizing Committee:

 • International mouflon symposium (Sopron, Hungary, 2000 október 27-29),

 • Vadgazdálkodásunk aktuális kérdései, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság és az OMVK Gy-M-S megyei területi szervezete rendezésében (Győr, 2006 november 10),

 • Kutatási eredmények hasznosulása a szarvasfélékkel történő gazdálkodásban, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Zalaerdő Zrt és a Zalai Gímszarvasért Alapítvány rendezésében (Nagykanizsa, 2007 november 28),

 • 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30),

 • Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – országos kitekintés és tanulságok, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Soproni Tudós Társaság és a SEFAG Zrt. rendezésében (2010. március 22).

 • Gímszarvas-gazdálkodás jelene és problémái, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Soproni Tudós Társaság és a Soproni Tájegységi Vadászszövetség rendezésében (2011. november 18).

 

Scientific Committtee:

 • 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30)

 

Főbb kutatási projektek:

Résztvevő, részprogramok koordinátora kutatási programokban:

1. Földművelésügyi Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott:

 • A muflontartás lehetőségei Magyarországon, bevont kutató (1993-97);

 • A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása, bevont kutató (1997-2001);

 • Magyar Fogolyvédelmi Program, bevont kutató (1998-1999);

 • A hazai nagyvad fajok szaporodásökológiai kutatása, bevont kutató (2002-2007).

2. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok finanszírozásával:

 • A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztésecímű nagy pályázat, A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása című részprogram, bevont kutató (2004-2008);

 • Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése, bevont kutató (2005-2008).

3. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg (GOP-1.1.2-08):

 • Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása, bevont kutató (2008-2011).

4. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006:

Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című kutatási projektben, az I. sz. alprojekten belül: Szálaló és átalakító üzemmódú faállományok erdőművelési, erdőrendezési, faterméstani, jogi és ökonómiai kérdései, a szálaló és átalakító üzemmód hatása a nagyvad élőhely-használatára és táplálkozására, a folyamatos erdőborítás termőhelyi feltételei, a talajok biodiverzitása című résztéma, bevont kutató (2010-2013).

5. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004:

„Silva naturalis – A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata” című kutatási projektben, a 3. alprojekten belül: A folyamatos erdőborítással történő erdőgazdálkodás vadgazdálkodási kérdései című résztéma, bevont kutató (2012-2014).

6. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013:

„Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban” című kutatási projektben a B alprojekten belül: Apró- és nagyvad populációdinamikai modellezés időjárási adatok alapján és a C alprojekten belül: A vadkár és a klíma kapcsolata című résztémák, bevont kutató (2012-2014).

7. Cégek finanszírozásával:

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, TAEG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, Zalaerdő ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A vaddisznó terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, HM Kaszó ZRt. megbízásából, bevont kutató (2010, 2011, 2012, 2013);

 

Témavezető kutatási programokban:

1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott:

 • A dámszarvas korának és otthonterületének meghatározása az élővad befogás segítségével, (2002-2008);

 • A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata, (2005-2010).

2. Cégek finanszírozásával:

 • A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

 

Főbb szakmai és tudományos szervezetek:

 • Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottság tagja (2002-),

 • Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetében a Kynológiai Bizottság tagja (2001-2006),

 • FVM vadgazdálkodási és vadászati szakértő (eng. szám: 48155/2006) (2006-),

 • Országos Magyar Vadászkamara Kynológiai Szakbizottság elnöke (2006-),

 • MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára (2006-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Bizottság tagja (2006-),

 • MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási Albizottság tagja (2006-),

 • MTA Soproni Tudós Társaság, Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára (2007-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Oktatásszervezési Bizottság tagja (2008-2009),

 • OMVK Gy-M-S Megyei területi szervezetének országos küldötte (sportvadász osztályból) (2009-),

 • OMVK Gy-M-S Megyei területi szervezetének Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Bizottságának tagja (2009-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse (2010-),

 • SCI Közép-magyarországi Egyesület Szakmai Bizottságának tagja (2012-).

 

Oktatott tantárgyak:

 • Vadbefogás és vadtelepítés (Vadgazda Mérnöki Szak Bsc.)

 • Vadászati kynológia (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Fegyvertan és ballisztika (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadállomány hasznosításának gyakorlata (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Trófeabírálat és dermoplasztika (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadászattan (gyakorlat) (Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadállományok szabályozása (gyakorlat) (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Hagyományos vadászati módok (Vadgazda Mérnöki Szak Msc.)

 • Vadászati kinológia (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Vadászati módok és vadászatszervezés (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Fegyver és lőszerismeret (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Vadállomány hasznosításának gyakorlata (PhD-képzés)

 • Az élővadbefogás elmélete és gyakorlata (PhD-képzés)

Az önéletrajz dátumáig 9 diplomadolgozat, 68 szakdolgozat és 1 szakmérnöki szakdolgozat témavezetése, 5 PhD (Ballók Zsuzsanna, 2008, Dremmel László, 2009, Tari Tamás, 2010) szigorlati bizottság tagja és 4 PhD (Majzinger István, 2007, Varga Gyula, 2008, Buzgó József, 2008, Ballók Zsuzsanna, 2012) védés bizottsági tagsága.

 

Kitüntetések, pályadíjak:

 • Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának külön díja (Sopron, 1996)

 • XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrártudományi szekció III helyezés (Keszthely, 1997)

 • Dr. Egyed István díj (Budapest, 2003)

 • A Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója (Sopron, 2009)

 • Alföldi Erdőkért Emlékérem (Szolnok, 2010)