Prof Dr. Winkler Dániel

Prof. Dr. Winkler Dániel PhD.

egyetemi tanár

 

Születési hely, idő:

Sopron, 1973. június 10.

 

Tanulmányok:

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Sopron, 1987–1991

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1991–1996

Università degli Studi di Padova, Olaszország, Padova, 1995–1996

 

Munkahelyek, munkakörök, beosztások:

2002–2006  Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi adjunktus

2006–  Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi docens

 

Tudományos fokozat:

2006 PhD fokozat (summa cum laude)

 

Nyelvismeret:

Német középfok C

Angol középfok C

Olasz középfokú szint

 

Tudományos közéleti tevékenység:

1989– Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület

2008– Magyar Apróvad Közlemények szerkesztőbizottságának tagja

2018– MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Vadgazdálkodási Albizottság titkára

 

Főbb kutatási projektek:

  • NEWFLUBIRD – Avian Influenza Monitoring in Hungary (Wetlands International – NYME EMK, 2008–2009).
  • NEWFLUBIRD 2 – Avian Influenza Monitoring in Hungary (Wetlands International – NYME EMK, 2010–2011).
  • INTERREG - Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013. Összehangolt természetvédelmi tevékenységek a határmenti térségben. Bratislavský samosprávny kraj – FHNP – NYME EMK, témavezető, HU-SK 2008/01/ 2009–2010)
  • TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020 Erdő és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás. – Kétéltűek populációdinamikájának vizsgálata (2009-2010)
  • Svájci Alap – Közösségi jelentőségű, illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein. STVSZ – ŐNPI – BFNPI – TÖA – NYME (SH/4/12; 2012–2016)

 

Fontosabb kutatási témák:

- erdei madárközösségek és a vegetáció közötti kapcsolatok vizsgálata

- intenzíven kezelt agrárterületek gerinces faunájának vizsgálata

- bioakusztikai módszerek alkalmazása ornitológiai vizsgálatoknál

- denevérfaunisztikai vizsgálatok

- talajfaunisztikai kutatások

 

 

Oktatómunka:

Oktatóként részt vettem az erdőmérnök-, környezetmérnök-, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök és természetvédelmi szakmérnök képzésben az alábbi tárgyak oktatásával: Erdészeti állattanÁllatrendszertan és ökológiaÁllatökológiaÁllatvilág védelme II., Általános állattan, Gerinces állatfajok anatómiája és élettana, Gerinces állatrendszertanGerinces állatfajok védelmeGerinces állattan, Növény- és állatkereskedelemNövény- és állatfajok aktív védelme, Speciális madártan.

 

Jelenleg oktatott tárgyak: Gerinces állattan, Vadászati állattan, Gerinces állatfajok védelme,  Állatvilág védelme, Speciális madártan, Növény- és állatfajok aktív védelme

 

PhD kurzusok:

- Közösségi ökológiai módszerek a zoológiában (angol nyelven is)

- Erdészeti állattan

- Gerinces fajok fajvédelmi stratégiák (angol nyelven is)

- Speciális talajzoológia

 

Konzulensi tevékenység: Összesen 140 dolgozat, ebből 2PhD, 75 BSc, 33 MSc, 5 osztatlan képzés, 25 TDK dolgozat

Összesen 5 PhD hallgató témavezetője

 

Ösztöndíjak, szakmai tanulmányutak:

Università degli Studi di Padova, Olaszország, Padova

Reinland-Pfalz–Mainz Forstdirektion, Németország

University of Brithish Columbia, Vancouver, Kanada

 

Publikációk

kep