Erdőmérnökök diplomamunkái

1964

Berze Imre (1964): A Balassagyarmati Erdőgazdaság Bujáki Erdészete területén 5150 ha kiterjedésű nagyvadas terület vadgazdasági üzemterve

Rácz Antal (1964): A Délsomogyi Állami Erdőgazdaság Segesdi Erdészetének vadgazdálkodási üzemterve

 

1965

Andics Ferenc (1965): A baranyai szarvaspopuláció elterjedése, jellemzése és értékelése, valamint a szarvasállomány nemesítésének célkitűzése

Halász Gábor (1965): A táji erdőgazdálkodás illetve erdőművelés irányelveinek összeegyeztetése a vadgazdálkodással a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság fehérvárcsurgói üzemi területén

Soós Ferenc (1965): Az erdőgazdasági vadkárok megelőzése és elhárítása a 31/a tájrészletben (Mecseki Állami Erdőgazdaság)

 

1966

Gombás Tibor (1966): Az erdőgazdálkodás egyes ágazatainak hatása a vadgazdálkodásra a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság Farkasgyepüi Erdészete területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Ifj. Simkó István (1966): Az apróvadgazdálkodás lehetőségei a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság területén, különös tekintettel a táji erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelvekre (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1967

Bálint Tibor (1967): A Délsomogyi Állami Erdőgazdaság (Zselicségi táj) szarvastörzseinek agancsformái és az agancsformák elkülönítésének lehetőségei különös tekintettel az agancsminőség javítására (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Nyúl Bertalan (1967): A Kiskunsági Állami Erdőgazdaság hetényegyházi üzemi vadászterületének fejlesztési terve 1970-ig (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Szélessy Miklós (1967): A torokbagócsok (Cephenomia stimulator et Cephenomia rufibarbis) elterjedése a Keszthelyi Erdőgazdaság területén és hatása az őz-, illetve a szarvasállományra (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1969

Fodermayer Vilmos (1969): Vadeltartóképesség növelése a fahasználati tervek racionális végrehajtásával (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Hengszter Ferenc (1969): A vadgazdálkodás lehetőségei a Lajta-Hansági Állami Gazdaság intenzív nyárfatermesztéssel érintett területein (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Jakabházy Miklós (1969): A visegrádi vadaskert létesítésének adottságai és kialakításának terve

Kovács Béla (1969): A fogoly növényvédelmi jelentősége és tenyésztésének természeti adottságai (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Luxemburger Róbert (1969): A növényevő halak és mesterséges szaporításuk

Nagy Gyula Csaba (1969): Az erdőgazdasági vadkárok értékelése és megelőzése (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Németh Sándor (1969): A vadkárok elhárítása és megelőzése a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Pálos László (1969): Őzállomány fejlesztési irányelvek (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Pántl László (1969): A pisztrángtenyésztés természeti adottságai és fejlesztésének lehetőségei (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Róna István (1969): Növényvédő szerek hatása a vadállományra

Tardosi József (1969): A vad takarmányozása és a vadkárok megelőzése (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1970

Egyed István (1970): A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság Lenesi fácános területe vadászerdővé való alakítási tervének készítése (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Szabó János (1970): A Kaposvári Állami Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Zselickisfaludi erdészete üzemi vadászterületének vadgazdálkodási üzemterve (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1971

Briglevics László (1971): Az apróvadállomány fejlesztésének lehetőségei a Zalai EFG Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Bukta Péter (1971): A tatai fácántelep eddigi működésének értékelése (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Právetz Antal és Roska László (1971): A tatai Állami Gazdaság vadászterülete alaptérképének, talajtérképének elkészítése, vadgazdálkodási adottságainak értékelése (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Solti Béla (1971): A ragadozómadarak szerepe és jelentősége az apróvadgazdálkodásban (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Szalay Sándor (1971): Az apróvadgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei Dél-Dunántúlon (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Zsoldos Gábor (1971): A mesterséges vadrécetenyésztés technológiája és programja s Tatai Állami Gazdaságban (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1972

Bartal Aurél (1972): A MAVOSZ Ács és Koppánymonostor határában fekvő vadászterülete erdősült részének vadgazdálkodási adottságai (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Pálmai István és Borsiczky Iván (1972): A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság protokoll területének vadföldgazdálkodási terve (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1973

Földényi Pál Frigyes (1973): A nyérc élettani sajátosságai és tenyésztésének lehetőségei Magyarországon (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Kiss Gábor (1973): A TÁEG iváni vadászterületén az apróvadállomány fejlesztése (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Kozma Péter (1973): Vad által okozott mező- és erdőgazdasági károk alakulása, megelőzésük lehetősége a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság üzemi területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Szabados Sándor (1973): A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság Hajósi és Bajai Erdészete vadgazdálkodási lehetőségének vizsgálata (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Szederjei Ágnes (1973): Ethológiai megfigyelések alapján vadaspark létesítése a Pilisi Parkerdőgazdaság területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1974

Bergmann Imre (1974): Az HM Veszprémi Erdőgazdaság Herendi Erdészetének Vadgazdálkodási terve (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Faludi József (1974): A Fertő-tó halfaunája különös tekintettel az angolna és a fogassüllő gazdasági jelentőségére (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Rapatyi István (1974): A szarvas által okozott károk a Lajta-Hanság Állami Gazdaság területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1975

Borosán István (1975): A vadkárelhárítás helyzete és a vadkár csökkenésének lehetőségei a Segesdi Erdészet területén (Konzulens: Kiss Gábor)

Fónagy István (1975): A vadállomány magatartásának változása a Pilisi Parkerdőgazdaság területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

Ivancsics Lajos (1975): A haraszti erdő vadászerdővé történő átalakításának terve (Konzulens: Kiss Gábor)

Kaknics Lajos (1975): A nagyvadállomány és a vadgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei a Mátra EFAG területén (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Kálmán József (1975): Vadkárok vizsgálata a Hegyvidéki Erdészet területén (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Varga László (1975): A vadkármegelőzés módszerei és vadriasztószerek hatékonysága (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Vargacz Zoltán (1975): Az őzállomány elhelyezkedése és mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági kártétele a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén (Konzulens: Dr. Bencze Lajos)

 

1976

Kucsara Mihály és Tarjáni Antal (1976): A gyulaji dámvad populáció fenntartásának és fejlesztésének ökológiai, erdőgazdasági és vadgazdálkodási feltételei (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Somogyi Imre (1976): A véreb tenyésztése és jelentősége Magyarországon (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1977

Hopp Tamás (1977): Vaddisznóskert létesítésére tervjavaslat a Zalai EFAG Letenyei Erdészetének területén (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Szalczer Antal (1977): A Fertő-tó madárvilága, különös tekintettel a vadászható fajokra (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

 

1978

Fekete Csaba (1978): A hazai kereskedelmi forgalomban lévő vadász golyós fegyverek és vadászlőszerek műszaki vizsgálata és összehasonlító értékelése (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Hopp Eszter (1978): A Zalai EFAG őzállományának összehasonlító ökológiai vizsgálata (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Kanizsay Gábor (1978): A börzsönyi muflonállomány populációdinamikai vizsgálata (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

Kliegl Béla (1978): A magasbakonyi vaddisznó állomány ökológiai viszonyainak vizsgálata (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Mashughuli Sasine Minja (1978): A soponyai szárnyasvad tenyésztelep technológiájának és gazdaságossági mutatóinak elemzése (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Mwageni J. Hermann (1978): Zárttéri vaddisznótartás tapasztalatainak értékelése (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Nagy József (1978): A vértestolnai vaddisznóskert ökológiai adottságainak részletes felmérése (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Seregélyes György (1978): Zalai szarvaspopulációk elkülönítése és értékelése (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1979

Gyura Károly (1979): A muflonállomány táplálkozási viszonyainak, magatartásának és minőségi jellemzőinek vizsgálata a Pilisi Parkerdőgazdaság területén (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Papp Béla (1979): Szarvas tájvédelmi körzetek kialakításának feltételei Somogy megyében (Konzulens: Nagy Gyula Csaba)

 

1980

Gergely István (1980): Erdei vadkárelhárítás korszerű vadfüldgazdálkodással a Nagykunsági EFAG Pusztavacsi Erdészetének területén (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Pintér István (1980): Vaddisznópopulációk elkülönítéseinek lehetőségei az agyarfejlődés alapján (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Szamonek Zoltán (1980): A vad életkörülményeinek vizsgálata a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Visegrádi Erdészetének területén (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Vitéz Tamás (1980): A szigetközi tervezett vízierőmű várható hatása a terület vadállományára (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

 

1981

Baracskay Lajos (1981): Az uzsai muflonpopuláció kialakulásának és fejlesztési lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Borsos Zoltán (1981): Az erdő- és vadgazdálkodás összhangja megteremtésének lehetőségei a Vas megyei Farkaserdőben (Konzulens: Walterné Illés Valéria)

Duska József (1981): Vadászerdő kialakítása, kezelése (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Niedling Gyula (1981): Baranya megye szarvasállományának jellemzése trófea értékmérők alapján (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Pál Andor (1981): A vadgazdálkodás ökonómiai elemzésének módszerkidolgozása bázisüzemi adatok felhasználásával (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Szabó István (1981): Pisztrángtelepítések eredményességi vizsgálata és fejlesztési lehetőségei (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

 

1982

Bogács László és Raposa Gábor (1982): Őzállomány kezelési és hasznosítási vizsgálatok (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Csontos István és Hajdú Tibor (1982): Vaddisznóskert tervezése a Mecseki EFAG területén (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Pálvölgyi Zoltán (1982): A szarvasállomány korszerű kezelésének lehetőségei az NDK-ban és Magyarországon (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Takács József (1982): Halgazdálkodási hasznosítások és azok fejlesztési lehetőségei a somogyi EFAG területén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

 

1983

Galántai Gábor (1983): A Lónya-i üzemi kezelésű vadászterület fejlesztési-hasznosítási vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Izsépi Attila (1983): A vaddisznóállomány értékelése és vaddisznóskert létesítési tanulmányterv készítése (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Náhlik András (1983): A vadeltartóképesség növelése élőhelyfejlesztési célú fásításokkal (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

 

1984

Gróf András (1984): Élőhelyfejlesztés lehetőségei a Válickavölgye Vadásztársaság területén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Horváth László (1984): A vadgazdálkodási ágazat fejlesztésének szakmai és ökonómiai lehetőségei a Bugaci Erdészet területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Keszléri József és Váncsa Gábor (1984): A kerítéslétesítés hatása a telki és gyarmatpusztai területek vadállományára (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Kovács Ferenc (1984): A szarvasállomány minőségjavító állományszabályozásának várható eredménye a Szentpéterfölde-i Erdészet területén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Nagy Attila (1984): A keszthelyi üzemi vadászterület vizsgálata intenzív fácántenyésztés szempontjából (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

1985

Rosta Gyula (1985): Az élőhelyi tényezők ész szarvas trófeák minősége közötti összefüggés vizsgálata a Novai Erdészet területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

1986

Dambadarzsagijn Enhtüvsin (1986): A gímszarvassal való zárttéri gazdálkodás tapasztalatainak értékelése (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Devecseri Szabolcs (1986): A dám telepítésének vizsgálata Vas megyében a szarvasállomány mennyiségi és minőségi elemzése alapján (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Fehér László (1986): A gímszarvas migrációja és annak szerepe a vadgazdálkodásban (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Gerner Gábor (1986): Erdei vadelhárítás a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaságnál (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Kosaras Zoltán (1986): A dolmányos varjú (Corvus cornix) és a szarka (Pica pica) gazdasági jelentősége és állományapasztásának lehetőségei (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Szakonyi Zoltán (1986): A dámállomány értékelése a Kiskunsági EFAG hetényegyházi üzemi vadászterületén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

 

1987

Bohács Zoltán (1987): A természetes vadeltartó képesség meghatározása a Felsőtiszai EFAG Gúthi üzemi vadászterületén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Kiss József (1987): A fogolyállomány vizsgálata és megőrzésének lehetőségei a Dévaványai Tájvédelmi Körzet térségében (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Kovács Olivér János (1987): A természetes vadeltartó képesség maghatározása a Budavidéki EVAG Galgamácsai üzemi vadászterületén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

 

1988

Haraszti Gyula és Szabó Csilla (1988): A gímszarvas (Cervus elaphus) táplálkozásvizsgálata a Lónyai erdő vadeltartó képességének felmérése kapcsán (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Makk József (1988): A kabhegyi muflontelepítés eredményességének vizsgálata (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Papp Attila (1988): Az élőhelyi viszonyok változásának hatása a Gemenci EVAG szarvas-gazdálkodására (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

 

1989

Sárközy Tamás (1989): A Felsőtiszai EVAG vadászeb szükségletének terve (Konzulens: Dr. Kőhalmy Tamás)

Veres Tibor (1989): Az Apavári tölgyes vadászerdővé történő átalakítása, kezelési útmutató kidolgozása (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

1990

Hajdu Attila (1990): A DEFAG biharugrai üzemi vadászterüle vízivad állománya és annak vadászati hasznosítása (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Mocz András (1990): A Lajta-Hansági Állami Tangazdaság mezei őzállományának vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Varga Péter (1990): A vaddisznóállomány mennyiségi tervezésének ökológiai alapja

 

1991

Balsay Zsolt (1991): A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság fehérvárcsurgói muflontelepítésének értékelése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Bartucz Ferenc (1991): A Zemplén szarvasállományának vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Bodolai István (1991): Új vadászterületek kialakításának lehetőségei Perkupa térségében (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Jánoska Ferenc (1991): Madárállomány-vizsgálatok a LAJTA-Project területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Jenei József (1991): A nagyvadtakarmányozás fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a vaddisznóskerti viszonyokra. (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Lapos Tamás (1991): A hiúz és a farkas visszatelepülése az Aggteleki karsztra és a Zemplénbe

 

1992

Kiss Gáspár Levente (1992): Gyomállományok, mint a vad növényi eredetű táplálékának vizsgálata a LAJTA-Project területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Németh Péter (1992): A nagyvadállományt érő környezetszennyezések vizsgálata a Gemenci EVAG területén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Vaski László (1992): Gímszarvasfarm tanulmánytervének elkészítése

 

1993

Bicsák Zsolt (1993): A Délsomogyi Mezőgazdasági Kombinát szarvasgazdálkodásának elemzése és fejlesztési lehetőségei (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Buday Péter (1993): A Lajta-Hansági Állami Tangazdaság fácángazdálkodásának vizsgálata és továbbfejlesztésének lehetőségei (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Macsek Lajos (1993): A Kiskunsági Nemzeti Park Apaj-Ürbői túzokállományának vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Szabó Péter (1993): Különböző vadkárelhárító módszerek gyakorlati próbája a BEFAG Pálházi Erdészeti Igazgatósága területén

 

1994

Deák János (1994): A dám populáció vizsgálata a Gyulaji Erdészet területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Haas Béla Zsigmond (1994): A vad által okozott kéregkárosítások értékelése a Gyulaji EVAG Tamási Erdészete területén (Konzulens: Walterné dr. Illés Valéria)

Kaprinyák Tibor (1994): A guthi dámállomány populációdinamikai és élőhelyi vizsgálata (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Szabó László (1994): A mezőgazdaság tulajdonviszonyainak hatása a természetes fogolyállományra Gyomaendrőd-Dévaványa térségében (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

1995

Németh Csaba (1995): Kisemlős állományvizsgálatok a LAJTA-Project erdősávrendszerében (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Pintér Csaba (1995): A vérebtenyésztés jelentősége a lábodi vadászterület nagyvad-gazdálkodásában

 

1996

Fodermayer Vilmos (1996): A vadkanagyar fejlődésének vizsgálata a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Területén

Gyenes István (1996): A muflongazdálkodás elemzése a Mátra-Nyugatbükki Erdőgazdaság területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Jakabházy Miklós (1996): A vértesi szarvasállomány dinamikájának és élőhelyének vizsgálata

Nagy Zsolt (1996): A vaddisznóskertek ökonómiai vizsgálata a SEFAG Rt. Szántódi Erdészetének területén

 

1997

Áprily Róbert (1997): A Pilisi Parkerdő Rt. Bajnai Erdészete nagyvadpopulációinak vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Kelemen Attila (1997): A Lajta-Hansági Rt. Mezei nyúl gazdálkodásának vizsgálata és továbbfejlesztésének lehetőségei (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Sándor Gyula (1997): Az élő nagyvadbefogás lehetőségei (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Szabó Tamás (1997): Fitocönológiai és talajfauna feltárás a VERGA Rt. Zárt nagyvadtartásra kijelölt területén

 

1998

Baksa Gábor (1998): Környezeti változások vizsgálata új létesítésű vaddisznóskertben

Horváth Péter (1998): A Dráva-menti gímszarvasállomány értékelése és jövőbeni kezelésének lehetőségei (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Méhes Miklós (1998): A mezőgazdasági vadkár összehasonlító vizsgálata a Zalaerdő Rt. Területén

Soós Zoltán (1998): Ártéri és mezőgazdasági területeken élő őzpopulációk morfológiai és szaporodási jellemzőinek összehasonlítása (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Szekrényes Tamás (1998): Erdei vadkárok és elhárításuk ökonómiai értékelése a BEFAG Rt. Bakonybéli Erdészeténél

 

1999

Borka Róbert (1999): A zárttéri és szabadterületi vaddisznógazdálkodás feltételeinek és eredményességeinek összehasonlítása a HM Süttői Erdészetének területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Ocsovai Zoltán (1999): Vadászati tesztüzemhálózat kialakításának lehetőségei

Pintér István (1999): A vaddisznóval folyó gazdálkodás és fejlesztési lehetőségei a Pusztavámi Erdészet területén

Sípos László (1999): A Lajta-Hanság Rt. vaddisznógazdálkodása és annak kapcsolata a természetvédelemmel (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Torma Zsolt (1999): A zárttéri vaddisznótartás technológiai fejlesztése a Gyulaj Rt. gazdálkodásában

Tóth Gábor (1999): Komplex élőhelygazdálkodási terv készítése a Kiskunfélegyházi Róna Vt. Területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

2000

Bacsi András (2000): Komplex apróvad élőhelygazdálkodási terv a Csemői Rákóczi Vt. Területén (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Csór Attila (2000): Muflonkert üzemelésének hatásvizsgálata és kezelési terv elkészítése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Dobó István (2000): A vadállomány optimális nagyságának meghatározása zárt vadtartásokban a Budakeszi Vadaspark területén (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Lázár Tamás (2000): Különböző mechanikai vadkár megelőzések eredményességének vizsgálata és összehasonlító költségelemzése

Molnár Attila (2000): Erdei élőhelyfejlesztés lehetőségei a börzsönyi „Borostyán” Vt. Területén

Nagy Attila (2000): A vadkárelhárító kerítések létesítésének ökonómiai vizsgálata a MEFA Rt. területén

Szabó Balázs (2000): Eltérő takarmányozási és vadföldgazdálkodási körülmények állományra gyakorolt hatásának vizsgálata

Ugró Sándor (2000): Idő- és vízjárási szélsőségek vadállományra gyakorolt hatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

2001

Asztalos István (2001): A nyírkátai vaddisznóskert üzemeltetése

Borka Viktor (2001): Állategészségügyi felmérés és állománykezelési javaslat vaddisznóskertben

Török Imre (2001): Komplex helyzetfelmérés új létesítésű vaddisznóskertben

 

2002

Benke János (2002): A gyulaji és guthi dámtrófeák paraméterének változása a populációsűrűség és az időjárási viszonyok változásával összefüggésben (Konzulens: Sándor Gyula)

Nagy Péter (2002): A fürj (Coturnix coturnix) és a galambfélék (Columbidae) állományainak vizsgálata a LAJTA-Projectben (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Stein Krisztián (2002): A Bogyiszlói „Duna Gyöngye” Vadásztársaság komplex élőhelygazdálkodási terve (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

2003

Németh Krisztián (2003): A "Kőrismente" Vadásztársaság komplex élőhely-gazdálkodási terve (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Czanka Gábor (2003): A Lovasberényi dámoskert tervdokumentációja (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

 

2004

Kovács Gyula (2004): A Balaton déli partjának madártani monitoringja (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Millei Dániel (2004): A gímszarvas élőhely-használatának becslése a Zalaerdő Rt. szentpéterföldei vadászterületén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Péter Judit (2004): A bácskertesi Fácán Vadásztársaság – Vajdaság – apróvadállományának és környezetének vizsgálata (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Solymár András (2004): A nagyvad élőhelyre gyakorolt hatásvizsgálatának módszertani elemzése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

 

2005

Bozsó Gyula (2005): Az Erdei vadkár alakulása különböző méretű, elhelyezkedésű és fafajú erdősítések esetében, a ZALAERDŐ Rt. Csömödéri Erdészetének területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Csáki Imre (2005): A Kunság Vadásztársaság- Kiskunfélegyháza- komplex élőhely-gazdálkodási terve (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Gángó Csaba (2005): A dúvadállmány szabályozásának jelentősége a fácángazdálkodásban a balatonfenyvesi HUBERTUSZ Agráripari Bt. példáján (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Gazdag László (2005): Az erdei vadkárra ható tényezők feltárása a Zalaerdő Rt. Csömödéri Erdészetének területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Hatos Tamás (2005): Vaddisznóskert tervezése az Uzsai Erdészet területén (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Horváth Ákos (2005): A vaddisznó állománydinamikája és szabályozása a Szombathelyi Erdészeti Rt. területén (Konzulens: Dr. Náhlik András)

Szőke Péter (2005): A nagyvad erdősítésekre gyakorolt hatásvizsgálatának módszertani elemzése (Konzulens: Dr. Náhlik András)

 

2006

Árva Károly (2006): A Lenesi Fácántelep (Gemenc Rt) tenyésztési és vadászati tevékenysége 1965-2005 (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

Györök Lajos (2006): A vaddisznó szaporodási jellemzőinek vizsgálata, különös tekintettel az időszakos árvizek hatásaira s Szekszárdi Erdészet területén (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

Kommenda Éva (2006): A mezei nyúl életkorbecslési módszereinek gyakorlati alkalmazhatósága (Konzulens: Dr. Gál János)

Szojka Pál (2006): A szabadterületi és zártkerti dámszarvas szaporodási jellemzőinek összehasonlítása a Gyulai Erdészet területén (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

Varga Kornél (2006): Az élővadbefogás és annak felhasználása a vadgazdálkodási gyakorlatban (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

 

2007

Nádasdi Petra (2007): Nevelt fácán hasznosításának vizsgálata. (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

 

2008

Barkó Szabolcs (2008): A nyírfajd (Tetrao terix L., 1758) tenyésztésének és repatriációjának vizsgálata a NYÍRERDŐ Zrt. Guthi Erdészet területén. (Konzulens: Dr. Faragó Sándor)

 

2010

JUHÁSZ LENKE (2010): Egyes korbecslési módszerek pontosságának összehasonlítása vaddisznók esetében. (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

 

2011

Bátky Dániel (2011): A nyírfajd (Lyrurus tetrix) visszatelepítési programjának vizsgálata (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

Heffenträger Gábor (2011): A dámszarvas élőhely-használatának vizsgálata a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének területén. (Konzulens: Dr. Sándor Gyula)

Sebestyén János (2011): A Táci Vadaskert komplex hasznosításának lehetőségei (Konzulens: Dr. Jánoska Ferenc)

 

2012

Szekeres Péter (2012): Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhely-választásának geoinformatikai alapú vizsgálata a Börzsönyben. (Konzulens: Dr. Winkler Dániel)

 

2014

Kiss Péter (2014): A partifecske (Riparia riparia Linnaeus, 1758) populáció-dinamikájának vizsgálata a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás gyűrűzési adatai alapján az 1980-2012 időszakban (Konzulens: Dr. Winkler Dániel)

2016

Bende Attila (2016): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) monitoring program értékelése a 2010/2011-2014/2015 vadászati évek között (Konzulens: Dr. László Richárd)

 

2017

Borsós Sándor (2017): A környezeti tényezők hatásának vizsgálata az őz agancsnövekedésére. (Konzulens: Prof. Dr. Náhlik András)

Czakó Attila (2017): A gím- és dámszarvas testtömegének és egyes trófeaparaméterek változása az elmúlt 30 évben (Konzulens: Prof. Dr. Náhlik András)