Intézetünk

 

kép

A Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet elődje a Vadgazdálkodási Tanszék 1969-ben alakult – első önálló felsőfokú vadgazdálkodási oktatási intézményként hazánkban – az egykori Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. A tanszékalapítással kiteljesedett a vadászati-vadgazdálkodási oktatás mára 200 éves története Egyetemünkön. Az idők folyamán mind az Egyetem, mind a tanszék szervezeti átalakulásokon, következésképpen névváltozásokon ment keresztül, melynek eredményeként Intézetünk napjainkban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának egyik szervezeti egysége.

Intézetünket – ahogy évszázadok óta az Erdőmérnöki Kar egészét – a kutatások, az oktatás és a gyakorlat egysége jellemzi. Alapfilozófiánkat az alábbi pontokban összegezhetjük:

  • saját releváns kutatási élmények és eredmények nélkül nincs hiteles és hatékony oktatás.
  • a kutatásnak és az oktatásnak mindig szolgálnia kell a gyakorlatot, a magyar vadgazdálkodást és vadászatot.
  • munkánkban a „bölcs gazdálkodás” alapú ökológiai szemlélet vezet bennünket, ami az ágazati (erdő-, mezőgazdálkodás, természetvédelem) érdekek figyelembevételét is feltételezi
  • tevékenységünket nemzetközi térségben is elhelyezzük és nemzetközi mércéknek is megfeleltetjük.

Oktatásunk a gerinces állattan, a vadbiológia és a vadgazdálkodás, valamint a mezőgazdasági ismeretek legkülönbözőbb területeit érinti a még folyamatban lévő hagyományos képzésekben (mérnök, okleveles mérnök), a BSc. alapszakokon, nappali és levelező tagozatokon. Oktatunk különböző posztgraduális stúdiumokon (szakirányú továbbképzés). Intézetünknek önálló vadgazdálkodási PhD doktori programja van. Tanulmányi idejük végeztével a hallgatók szakdolgozatokat, diplomamunkákat, disszertációkat készítenek.

Kutatásaink vagy gerinces zoológiai, vadbiológiai témájú alapkutatások, vagy a fenntartható vadgazdálkodást megalapozó, a gyakorlat számára is hasznosítható alkalmazott kutatások. Mindehhez a legkiválóbb hazai vadgazdálkodókat és természetvédelmi szervezeteket sikerült partnerként megnyerni.

A kiterjedt és hatékony oktatási, valamint kutatási tevékenység záloga részben 11 fős munkatársi gárdánk, részben kiváló infrastrukturális feltételeink. Utóbbiak 3000 kötetes intézeti könyvtárban, gerinces gyűjteményekben (madár és emlőspreparátumok, csont- és tojásgyűjtemény), fegyvertárban, jelentős alapterületű, diorámákkal színesített múzeumunkban, preparatóriumban, anatómiai- és állategészségügyi laboratóriumban, kutatóházban (Mosonszolnok-Irénmajor), számítógépparkban és 2 terepjáró autóban öltenek testet.