Sikeresen védte meg doktori disszertációját Intézetünk oktatója

képA SOE Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének oktatója, Bende Attila okl. erdőmérnök, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatója 2021.06.03-án védte meg „Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) tavaszi vonulásdinamikája, kor-, ivarviszonyai és költésbiológiája Magyarországon” című doktori értekezését. A disszertáció nyilvános vitája nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen a pandémiás helyzet ellenére közel nyolcvan érdeklődő vett részt a védésen. A nyilvános vitát követően a bíráló bizottság summa cum laude minősítéssel (100%) elfogadta az értekezést. Az értekezésben a Bende Attila Országos Magyar Vadászati Védegylet koordinálásával működő Erdei Szalonka Teríték Monitoring programban a 2010–2019-es évek között gyűjtött több mint 25 ezer erdei szalonka adatát dolgozta fel, amelynek eredményeképpen számos új ismerettel gazdagodtunk e kevéssé ismert fajjal kapcsolatban.